Pla de Protecció Social

Actualment, el Pla de Protecció Social compta amb 3 tipus d’ajudes (les assistencials, les de dependència i les de conciliació). La Fundació també presta altres tipus d’ajudes i dóna suport a projectes de caràcter social liderats per metges a la província de Tarragona.

Assistencials

Més Info

Dependència

Més Info

Conciliació

Més Info

Altres ajudes

La Fundació Antonius Musa també presta d’altres ajudesrelacionades amb aspectes socials, de caire divulgatiu o dirigides a la formació i especialització dels professionals.

Més informació PDF Bases
Més informació PDF Bases