Membres del Patronat

Aquests són els membres que composen el Patronat de la Fundació Antonius Musa.

Presidenta

Dra. Mª Antònia Francesch Freixes

Secretària

Dra. Carla Meler Claramonte

Vocal

Dr. Sergi Boada Pié

Vocal

Dr. Miquel Domènech Mestre

Vocal

Dra. María Luisa Díaz Fernández

Treballadora social

Anna Bautista Serra