Política de privacitat

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2008, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (des d’ara LSSIYCE), FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA  manifesta que és de la seva propietat del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA, amb CIF G 55.753.842, i domicili a Via de l’Imperi Romà 11bis, 43003 (Tarragona), el web www.fundacioanoniusmusa.com

FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts a la llei, FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, el contingut i informacions no vinculant a l’esmentada, ni constitueixin opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva deLes pàgines d’Internet del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb tot el consentiment exprés del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA o seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb tot el consentiment exprés del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades personals, per la present s’informa que les dades personals facilitades en els mitjans online siguin incorporades i tractades als fitxers responsabilitat del FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA.

-Si aquestes dades són facilitades en els formularis de contacte, aquestes dades seran incorporades al fitxer de Contactes, responsabilitat d’aquesta entitat, per tal de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

-Si són tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Màrqueting responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquesta informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils / pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

D’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i obtenir la informació a l’respecte del tractaments realitzats.
Rectificació: està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
Supressió: l’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ( “dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en què es basava el tractament, el interessat s’oposa a el tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació de l’tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
Oposició: l’interessat té dret a oposar-se a el tractament