El COMT i Mutual Mèdica segueixen treballant contra les agressions als professionals mèdics

Durant l’any 2020 es van produir 57 agressions a metges i metgesses de la província de Tarragona. L’acord que es va signar entre la Institució i Mutual permet que, en cas d’incapacitat laboral causada per una agressió, el professional quedi cobert de forma gratuïta.

2020, tot i ser l’any on la COVID-19 va prendre el protagonisme, malauradament, les agressions al personal sanitari no van aturar-se. En total es van denunciar 57 agressions, 36 d’elles les van patir metgesses i 21  metges. Del total, 5 d’elles van ser lesions físiques i les 52 restants en forma de vexacions i insults. Si bé les xifres són inferiors a les de 2019, quan es van comptabilitzar 106, 70 a metgesses i 36 a metges, fan palesa la necessitat de seguir lluitant contra aquesta xacra de forma constant i eficaç.

Per aquest motiu, i dins de la creació d’un protocol contra les agressions, el COMT i  Mutual Mèdica van signar un acord pel qual posen a disposició dels seus col·legiats una assegurança en cas d’agressió a través de la Fundació de Protecció Social Antonius Musa. L’objecte d’aquesta pòlissa és cobrir la incapacitat física o psíquica per a l’exercici del treball com a metge derivat d’una agressió

L’acord permet que Mutual Mèdica garanteixi l’abonament d’una renda diària de 50 euros a aquells metges i metgesses assegurats que pateixin una incapacitat física o psíquica per exercir la seva professió durant un període màxim de 15 dies dins de l’anualitat. 

Durant el 2020, en tot l’estat es van produir 441 casos d’agressions, més de la meitat de les quals es van produir en l’Atenció Primària. En l’àmbit provincial, la realitat és la mateixa: 44 agressions es van produir en l’AP mentre que 13 d’elles en Atenció Hospitalària. Des del COMT es vol enviar un missatge de tolerància zero davant d’aquestes accions i acords com el que es va signar amb Mutual Mèdica posen de manifest la voluntat de vetllar per la seguretat i el benestar dels col·legiats.

Si estàs col·legiat al COMT i has patit una agressió, no dubtis en demanar informació sobre aquesta pòlissa. Des del COMT et podem ajudar amb total confidencialitat.

  • juridic@comt.cat
  • 977 232 012
  • Whatsapp 680 815 258