El Programa de Protecció Social Antonius Musa ja disposa d’un espai web propi

El nou web conté totes les ajudes socials que el COMT posa a disposició de la seva col·legiació i familiars. El nou espai web és molt intuïtiu, de fàcil navegació i adaptada tant per a mòbils com per a ordinadors.

El Programa de Protecció Social Antonius Musa disposa d’un nou espai únic i exclusiu on els col·legiats del COMT podran consultar totes les ajudes que la Institució posa a la seva disposició. El web ha organitzat les ajudes en tres grans blocs ben visibles en la seva pàgina principal: Ajudes Assistencials, Ajudes de Dependència i les Ajudes de Conciliació. A més, ha establert un quart grup amb Ajudes diverses.
Al clicar en qualsevol dels 4 blocs, es desplega un llistat amb les ajudes corresponents. L’usuari tan sols haurà de clicar en el bloc que l’interessi i cercar l’ajuda que més li convingui. Facilitar la informació a la col·legiació és un dels objectius d’aquest nou web i, en aquest sentit, s’ha volgut que cada ajuda disposi de tota la informació necessària amb tan sols un clic (objecte, terminis, imports o requisits…).
La connectivitat és fonamental i cada ajuda disposa d’un formulari de contacte per a sol·licitar més informació sobre l’ajuda que es desitgi. A més, es disposa dels canals de correu, de telèfon i de Whatsapp per a contactar amb el Col·legi de Metges en qualsevol moment si sorgeix qualsevol mena de dubte.

Aires nous i disseny responsiu

Des del mòbil o la tauleta passant per l’ordinador de casa. Aquest web ha estat concebut amb la idea que, qualsevol usuari i des de qualsevol dispositiu pugui consultar les ajudes. En aquest sentit, el web adapta el seu contingut a les característiques del dispositiu des d’on s’estigui visualitzant.
El naixement d’aquest web arriba envoltat d’una filosofia ben definida: informació clara, entenedora i a l’abast del col·legiat en un sol clic. El disseny s’ha elaborat en consonància amb el logotip de la Fundació, el cor del COMT. S’ha mantingut les mateixes tonalitats al llarg de tot el lloc web aconseguint una aparença cromàtica constant. La pàgina s’ha dotat del contingut necessari i imprescindible, sense sobrecarregar-la amb elements que podrien dur a confusió.
Missatge clar i entenedor a un clic. La informació es troba a un clic cosa que permet navegar sense problemes, de forma intuïtiva i sense perdre’s en submenús. Si l’usuari vol aprofundir en qualsevol ajuda, disposa de tota la informació de manera desglossada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.