L’electrificació d’un hospital rural a Uganda rep l’ajuda a Projectes de Cooperació Internacional de la Fundació

L’hospital Holy Innocents Hospital, a Kamutur, es beneficia d’una ajuda de 2.500 euros per a crear l’escomesa elèctrica per als quiròfans del centre.

El doctor Francesc Marsal Cavallé va sol·licitar la beca “Ajut per a projectes de cooperació internacional” pel seu projecte PROJECTE D’ELECTRIFICACIÓ D’UN HOSPITAL RURAL A UGANDA, Holy Innocents Hospital – Kamutur. Segons Marsal, aquesta acció permetria millorar la salut de la població de la zona, ja que el fet de disposar d’electricitat suposaria una millora qualitativa considerable en aquesta instal·lació.

En el cas concret d’aquest projecte, l’objectiu que perseguia era fer arribar l’escomesa elèctrica als quiròfans de l’hospital Holy Innocents Hospital. El principal motiu d’aquesta intervenció respon a les mancances elèctriques que pateix el centre després d’actuacions com la instal·lació de plaques solars i bateries que no han pogut donar el resultat que s’esperava. A més, segons el doctor Marsal, un cop feta la instal·lació, tan sols serien necessaris treballs de manteniment, propis de qualsevol instal·lació elèctrica.

Els patrons, després d’estudiar el cas, van decidir atorgar l’ajuda de l’any 2022 a Projectes de Cooperació Internacional que la Fundació Antonius Musa dotada amb un import de 2.500 euros.